„Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“ ЕООД

Цената не е оповестена и ще стане ясна в тримесечния отчет на дружеството за януари-март 2020 г.

„Адванс Терафонд“ е продало дъщерното си дружество „Атера 1“ ЕООД

Паркингът в средата на снимката е парцелът на "Атера 1" ЕООД Снимка: Google Earth

(6A6 / ATERA)
Коментари