„235 Холдингс“ обяви начало на публично предлагане на 19,9 млн. броя акции

Отпада правото на акционерите да придобият част от новите акции на дружеството, която съответства на дела им в капитала преди увеличението

„235 Холдингс“ обяви начало на публично предлагане на 19,9 млн. броя акции

Снимка: Pixabay

Още по темата
Непознатата доскоро „235 Холдингс“ възнамерява да набере 20 млн. лв. чрез БФБ
12.04.2018
Коментари