Първият в Европа комерсиален квантов компютър влиза в експлоатация

Икономиката се подготвя за ерата на квантовите технологии. Нова система от IBM трябва да помогне при разработването на специфични приложения