Графика на деня: Amazon и Microsoft носят най-големи печалби на инвеститорите за 10 години

Акциите на Facebook са посскъпнали с 433 процента от цената на IPO-то, но са на десето място по генерирана печалба от инвестицията при предлагането