Смущенията в пристанищата осветлиха по-големите проблеми в световната икономика

Прекъсванията във веригата на доставки не са единствено отговорни за проблемите с намирането на работна ръка в някои сектори

   1| 2    
4
 
7
 
1
преди 3 месеца
Искате световно разделение на труда, получихте си го!
   1| 2