Какво е бъдещето на въглищата от Маришкия басейн?

Държавата и частните компании трябва да са единни в концепцията за развитието на нисковъглеродна икономика, твърди Валентин Кънев

1
 
2
 
1
преди 1 месец
Единствената Опция за Спасение на Енергетиката е преминаване на ТЕЦ-овете към изгаряне на RGB - Rapid-Growing Biomass - или Биомаса от Свръхбързорастящи Видове - като някои Бамбукови Хибриди или Кафяви Водорасли тип Гигантски Мехурчест Келп ( Macrocystis Pyrifera ) - най-бързорастящия Организъм на Земята . Тези растения са Осмото Чудо на Света , те растат с невъобръзима скорост от един метър на ден , и дори още по-бързо , ако се отглеждат хипер-интензивно , в напълно автоматизирани Вертикални Аеропонни Ферми - https://vertikalna-ferma.alle.bg . Една такава 50м висока B-Ферма, изградена върху 1дка (32м х 32м) площ, може да произведе над 3000 Тона Бамбукова Биомаса на Ден ( ! ) , с Калоричност от 20MJ/kg и при почти Нулева Себестойност - https://nula-energia.alle.bg . Тази Биомаса в процеса на растеж консумира чудовищни количества СО2 , така че емисиите на ТЕЦ-овете ще могат да бъдат изцяло насочени натам . Освен изгаряна в ТЕЦ-овете , Биомасата ще може да се суши и продава / Eкспортира ( цена 70/тон ) или процедира в БиоМетан и/или БиоВодород от него , в Биодизел - https://biodizel.alle.bg , и негови производни - ИФО и ИФО-Аерозол за Газови Турбини , Прахово Гориво за Прахови Горелки (wtsab.com) и Газо-Прахови Турбини , както и в различни СО2-складиращи (CCUS) Структурни, Строителни и други Материали - Ламинати , Биополимери , Органични Торове , Целулозни и Текстилни Влакна , и много други - една цяла Бамбукова Икономика - https://bamboo-economy.alle.bg .