Икономистите не знаят всичко за икономиката

Макроикономиката е толкова сложна по своята същност материя, че дори най-добрите експерти често са слепците, водещи слепите

1
 
1
 
1
преди 1 месец
За много икономисти най-голямата слабост е пренебрегването, че държавата прилага неправилен метод за въведени пари с неограничени щети.С тази слабост е невъзможно постигане на верни изводи за постигане на устойчиво държавно развитие.Защо много икономисти са със съдбовна парична грешка?За устойчиво обществено развитие е необходим подобрен модел за въведени пари със защита от щети.