Възстановяването на световната икономика от кризата няма да е V-образно

Очакванията са предимно за краткосрочен и тежък спад

2
 
6
 
4
преди 1 година
Всъщност по интересен е въпросът дали през следващите месеци да очакваме дефлация или инфлация. От една страна в момента сме свидетели на срив на цени на сурвини и потребление, което е дефлация. Много работна сила бе редуцирана от пазара на труда и трудно ще харчи като преди вирус-кризата, което ще намали търсенето и ще натисна цените надоле, което е пак дефлация. Обаче централните банки печатат на корем и наливат пари в търговските банки, което си е инфлация. Само че търговските банки няма да иската да дават лесно кредити,а и ще имат доста необслужени, което пак отива към дефлация.
7
 
5
 
3
Dr. Vatnikov до: Achtung
преди 1 година
Няма профилна снимка
Дългова криза?? Пхахаха!Това ли ви спуснаха по радиоточката на Алфа?Ще има инфлационна криза, защото ще има още QE, а не дългова криза.Ей, поне за тук няма ли да намерят някой с повече капацитет?!
8
 
1
 
2
преди 1 година
Все още не се прилага официална защита срещу щети от нямане на пълна икономическа стойност на въведени в употреба пари.Пандемията Covid-19 е много силен стимулатор за щети от грешката на централната банка.Сега страдаме от лоши икономически последици, ала обществеността пренебрегва (същественият причинител) допусканата грешка на централната банка.Вариантите са два:Първи. Пренебрегването на грешката на централната банка увеличава щетите.Втори. За устойчиво спасение от икономически щети е необходимо:1. Обществено разобличаване на съдбовната грешка на централната банка за неправилно въведени в употреба пари.2. Прекратяване на грешката на централната банка.
2
 
9
 
1
преди 1 година
Няма профилна снимка
Ахъ няма да има V, ще има L и следва дългова криза, шоутайм