„Феникс Плевен“ е без разрешение за изгаряне на отпадъци

Проверки на РИОСВ – Плевен показват, че количествата съхранявани и третирани на площадката отпадъци на дружеството не надвишават разрешените количества

0
 
1
 
1
преди 8 месеца
Няма профилна снимка
САМО ФЕНИКС ПЛЕВЕН ЛИ?

А КАК СТОИ ВЪПРОСА С РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА ИЗГАРЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ НА "СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД И РАБОТЕЩИЯТ В НЕГО Електрокстоманодобивен цех ??

ВРЕМЕ Е ГОСПОДАТА от "Щрабаг АГ" които са собственици на "ДИО Перник" ЕООД да обяснят как експлоатират депото за производствени ОПАСНИ и неопасни отпадъци, находящо се в град Перник !!!!!

В АВСТРИЯ ТАКА ЛИ ЩЕ ИМ ПОЗВОЛЯТ ДА РАБОТЯТ ПОД ПРИКРИТИЕ замъркявайки въздуха не само на Перник , но и на региона?!!

От РИОСВ Перник е извършена проверка на Депо за опасни и неопасни индустриални отпадъци с оператор „ДИО Перник“ ЕООД по изпълнение на условията на комплексното разрешително. При проверка е установено несъответствие по фактор „Химикали“, като на оператора е дадено предписание: да осигури на площадката информационни листове за безопасност на български език за инхибитор на твърдост и отложения; алкални и киселинни почистващи вещества и да уведоми писмено РИОСВ Перник.
Извършено ли е предписанието на РИОСБ Перник!?

За съжаление сме се превърнали в кофа за *** на цяла Европа.