Бюджетният дефицит на САЩ вече се приближава до стойностите за миналата година

Недостигът от 738,6 млрд. долара е с близо 40 млрд. по-малко от този за цялата минала година, а остават още четири месеца до края на отчетния период