Основните борсови компании ще платят над 104 млн. лв. дивидент

Такъв са обещали 21 от 40-те най-ликвидни компании на родния капиталов пазар