„Трейс Груп Холд“ няма да разпределя дивидент през тази година

През 2018 г. акционерите на дружеството получиха дивидент от 0,06315 лв. на акция