Неравенството в САЩ е поучително за Великобритания

Стагниращите заплати, глобализацията и автоматизацията задълбочават и без това дълбоките разделения