Р. Радев: Време е Българската армия да заеме своето достойно място

Това ще стане не само по силата на външните предизвикателства и съюзните ни задължения, а защото тя е призвана да бъде стожер на стабилността, каза президентът