Експерт: КФН не би трябвало да има отношение към системата „бонус-малус“

Идеята на „бонус-малус“ е да коригира поведението на водачите, а не да балансира сумите за застрахователите, смята Богдан Милчев от Института за пътна безопасност