Позитивното настроение преобладаваше на БФБ в началото на седмицата

43% от оборота беше формиран от 51 сделки с книжата на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ на обща стойност от 117, 67 хил. лв.