Цената на земеделската земя в България ще остане стабилна през 2019 г.

Миналата година най-високите продажни цени и ренти са били в Добрич, а най-ниски – в Хасково