Русия ще се изключи временно от интернет

Местните интернет доставчици и федералното правителство предвиждат тест, който да защити държавния суверенитет на Русия в при извънредни ситуации