ИПИ: Какъв е отрасловият профил на областите в България?

Областите, където селското стопанство заема над 10% в добавената стойност, се нареждат на дъното по богатство с най-нисък БВП на човек от населението

6
 
18
 
1
преди 1 година
"Общата структура на икономиката на страната е ясна – 67% са услугите, 28% е индустрията и едва 5% е селското стопанство."

Затуй народът ше е беден и ше яде боклуците на света !