Работодателите поискаха отпадане на данъка върху дивидента

Бизнесът настоява и за намаляване с 5% на налога върху доходите на едноличните търговци