Кр. Станчев: Преходът в Източна Европа беше по-скоро пазарен

Имаше опити през 1995 и 1996 г. да се въведе отново централно планиране, припомни икономистът