Доклад: В България няма недостиг на кадри

За последните десет години няма официални данни, които да доказват, че е налице толкова тежък недостиг на работна ръка, колкото твърдят работодателите