Регистрацията на „Унифарм“ на БФБ вече е прекратена

Това се налага поради вливането на дружеството в "Софарма"