КФН отне лиценза на инвестиционните посредници Прогресива Трейдинг и Бета Корп

Независимият регулатор ще отпише от регистъра застрахователните брокери и агенти, невнесли таксата към Комисията за финансов надзор за 2018 г.

3
 
4
 
1
преди 2 години
Няма профилна снимка
А какво става с акциите държани от тези посредници ? Автоматично се прехвърлят в жентрален депозитар ? ... Как се търгуват ?