Никола Гечев

Никола Гечев

18.05.2016 07:29

Професионалният път на Никола Гечев в телекомуникациите стартира преди 10 години като търговски представител във VIVACOM.

През следващите години преминава последователно през  позициите на старши търговски представител, регионален мениджър и старши мениджър, а от 2015 г. е директор Корпоративни продажби.

Никола Гечев е завършил висшето си образование по Международни икономически отношения в УНСС и преминава допълнителни квалификации в сферата на продажбите, управлението на екипи, финансите и маркетинга.

Рубрики
Kъм пълната версия