Компаниите с дългосрочни цели трябва да имат добро финансово управление

Всяка организация, поставила си стратегически и оперативни цели, трябва да може да ги измери, твърди Десислава Българанова от Balkan Services

Компаниите с дългосрочни цели трябва да имат добро финансово управление

Снимка: Balkan Services

Коментари