Средната разлика в заплатите на жените и мъжете в ЕС е 16,2%

Има слаба тенденция към намаляване на разликата през последните години, но тя се дължи на спад в доходите на мъжете

Коментари