Синдикални и работодателски организации влизат в регистър към окръжен съд по седалище

С измененията се изпълняват изискванията на конвенция на Международната организация на труда

Синдикални и работодателски организации влизат в регистър към окръжен съд по седалище

Снимка: Pixabay

Коментари