Годината започна с подобряване на бизнес климата у нас

През януари НСИ регистрира засилване на негативното влияние на фактора "конкуренция в бранша", който измества затрудненията, свързани с недостатъчното търсене

Годината започна с подобряване на бизнес климата у нас

Снимка: Bloomberg L.P.

Коментари