Експортен хъб България започва обучителна програма за излизане на световните пазари

Обученията трябва да развият знанията и уменията на участниците в преговори и комуникация с потенциални чуждестранни партньори

Експортен хъб България започва обучителна програма за излизане на световните пазари

Снимка: Pixabay

Коментари