Данните за инфлацията в САЩ натежаха на европейските борси

Суровинният сектор се представи най-слабо в Европа

Данните за инфлацията в САЩ натежаха на европейските борси

Снимка: Jason Alden/Bloomberg

Коментари