България е първа в ЕС по спад на количествата боклук на глава от населението

Значително се увеличават количествата на рециклираните и компостираните отпадъци в Съюза като цяло

България е първа в ЕС по спад на количествата боклук на глава от населението

Снимка: investor.bg

Коментари