Активите на европейските фондове са нараснали с 15% през 2014 г.

Растежът на индустрията и все по-важният й принос за европейската икономика я прави ключов играч в по-широката финансова система

Коментари