Производството и потреблението на ток расте

Снимка: Енерго Про

Производството и потреблението на ток расте

от Екип на Investor.bg | 12.09.2017 11:35

Производството на електроенергия за периода от 1 януари до 10 септември 2017 г., съпоставимо със същия период на миналата година, е нараснало с 3,36 на сто. Това сочат оперативните данни на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). От началото на годината са произведени 31 361 720 мегаватчаса ток в сравнение с 30 343 383 мегаватчаса за аналогичния период на 2016 г. 

Потреблението на електроенергия също расте - от 25 919 269 мегаватчаса за сравнявания период на 2016 г. - до 27 427 968 мегаватчаса през настоящата година, което прави ръст от 5,82 на сто, информира БТА.

Данните на ЕСО показват още, че износът на електроенергия е с 11,08 на сто по-малко за разлика от първите девет месеца на миналата година.

В производството на ток от централите на биомаса, присъединени към преносната мрежа, продължава да се отчита сериозен растеж. От началото на годината до 10 септември, в сравнение със същия период на миналата година, производството на ток от този вид централи е нараснало с 64,81 на сто.

С 10,01 повече е участието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа, докато в разпределителните мрежи ръстът е с 3,44 на сто.

За сравнявания период с 28,33 на сто по-малко е токът, произведен от водноелектрическите централи.

Рубрики
Kъм пълната версия