Доставчик на ток от последна инстанция: някои въпроси и отговори

Няма нито една държава членка в ЕС, в която енергията, продадена от ДПИ, като цяло да е по-евтина спрямо сравнителен стандартен продукт, изтъкват от EMI

Коментари