Управлението на активи най-конкурентният небанков сектор

Многократно по-слаба е конкуренцията при допълнителното пенсионно осигуряване и доброволното здравно осигуряване

Коментари