Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с ДЦК

Изградената връзка между Централния депозитар и Държавния депозитар на ценни книжа в БНБ увеличи възможностите на търговията с държавни ценни книжа

Централният депозитар вече извършва сетълмент на сделки с ДЦК

Снимка: Олег Попов, Investor Media Group

Още по темата
Само Централен депозитар издава и поддържа ISIN кодовете в България, предупреди БФБ
11.01.2018
Централен депозитар ще прави справка за собствеността на акции с ЕГН и ПИК от НАП
10.01.2018
В. Големански: Втората фаза на проекта за ДЦК ще приключи до края на ноември
02.11.2017
Коментари