Варна получи право на строеж за обновяване на рибарско пристанище

Снимка: Архив Ройтерс

Варна получи право на строеж за обновяване на рибарско пристанище

30.08.2017 13:19

Правителството учреди в полза на община Варна безвъзмездно право на строеж върху имот, част от морското дъно, в границите на вътрешните морски води на България в Черно море. Това ще позволи на общината да реализира проект за модернизация на рибарското пристанище „Карантината” по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, съобщи пресслужбата на Министерския съвет.

Проектът за модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“ включва пристрояване и надстрояване на съществуващото хидротехническо съоръжение и изграждане на нови пристанищни съоръжения за защита на пристанищната акватория от ветрово и вълново въздействие, за приставане и обслужване на риболовните кораби и за разтоварване и първа продажба на уловите от прясна риба.

На община Левски е прехвърлена собствеността върху терена и сградите на Професионалната гимназия по селско стопанство „Никола Й. Вапцаров“ в града. Досега имотът е бил в управление на Министерството на земеделието, храните и горите като принципал. Промяната е поради обявяването на гимназията за общинско училище.

С друго решение за частна държавна собственост беше обявена 2-етажна сграда във Велико Търново с предоставено право на управление на МВР за службата за пожарна безопасност. Сградата е в аварийно състояние, а възстановяването й е нецелесъобразно и изисква значителен финансов ресурс. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната.

Рубрики
Kъм пълната версия