Програма за София е готова, очаква се да бъде приета от СОС през ноември

Програмата ще определя целите за развитие на Столична община до 2027 г.

Програма за София е готова, очаква се да бъде приета от СОС през ноември

Снимка: Jasper Juinen/Bloomberg

Коментари