Нели Огнянова: Реакцията на социалните мрежи е адекватна за щатските закони

Дали социалните платформи са тези, които носят отговорност за дезинформация, разпространена чрез техните услуги, е дилема, твърди специалистът

Коментари
0
 
1
 
4
преди 1 месец
Няма профилна снимка
По на запад от нас определят действията на социалните мрежи като цензура. И някъде мернах, че Ангела Меркел сравнява поведението на социалните мрежи със ситуацията в германия при Хитлер. Да, тя прави уговорката, че видите ли Дони бил подстрекавал и това било неприемливо, но отговора на социалните мрежи е съпоставим с методите по времето на Хитлер.
0
 
1
 
3
преди 1 месец
Няма профилна снимка
Полша готви закон, забраняващ на социалните медии да блокират потребители

Министерството на правосъдието на Полша подготвя „новаторски” законопроект, който ще забрани на администраторите на социалните медии да изтриват публикации и да блокират потребители, съобщи Евроактив. Това е реакция на последното решение на известни социални мрежи като Туитър, Фейсбук и Инстаграм да блокират частните акаунти на отиващия си президент на САЩ Доналд Тръмп.

Въпреки че социалните медии трябва да служат като платформа за свобода на словото, все по-често може да се види прекомерна намеса в публикуваното съдържание, твърди министерството. „Жертвите на идеологическа цензура често са представители на различни полски движения, чието онлайн съдържание се изтрива или блокира“, каза министърът на правосъдието Збигнев Зиобро. „Крайно време е Полша да има разпоредби, насочени към защита на свободата на словото онлайн от нарушенията на големи корпорации“, обясни държавният секретар на правосъдното министерство Себастиан Калета, който разглежда законопроекта.

Според законопроекта администрацията на уебсайтове на социални медии няма да има право да изтрива публикации или да блкира потребителите, освен ако съдържанието, представено като основа за решението, не нарушава полското законодателство. Ако го направи, потребителят ще получи право да подаде жалба до администрацията. Уебсайтът на социалните медии може дори да бъде съден, ако отговорът е незадоволителен или администраторите на уебсайта не успеят да отговорят на жалбата в рамките на 48 часа.

Австрия е подкрепила идеята, тези мерки да бъдат приети за цяла Европа.

Прочетете целия материал на следния линк: https://www.actualno.com/europe/polsha-gotvi-zakon-zabranjavasht-na-socialnite-medii-da-blokirat-potrebiteli-news_1547267.html
© Actualno.com
0
 
1
 
2
преди 1 месец
Няма профилна снимка
Ето превод на руския текст:

По време на импийчмънта на Доналд Тръмп Конгресът счупи два рекорда. Първото е очевидно. Камарата импишира президента за втори път, което никога не се е случвало в историята на САЩ. Въпреки че смятам, че неговите забележки за неговите поддръжници миналата седмица бяха обезпокоителни и груба грешка, те не отговаряха на конституционната обосновка за отстраняване, което накара Камарата на представителите да счупи още един рекорд, по-малко очевиден, но по-важен. За един ден те нарушиха шест отделни разпоредби на Конституцията.

Първо, той разтърси Първата поправка, която забранява на правителството да ограничава свободата на словото. Импийчмънтът на Тръмп за свобода на словото, който беше защитен с единодушно решение на Върховния съд по дело Бранденбург срещу Охайо, наруши Първата поправка.

Второ, Камарата на представителите наруши основните критерии за импийчмънт на Конституцията, които ограничават импийчмънта до „държавна измяна, подкуп или други тежки престъпления и неправомерни действия“. Президентско изявление не може да се счита за тежко престъпление или нарушение, ако е защитено от Конституцията. Ако Конгресът не може да приеме закон, ограничаващ свободата на словото, то със сигурност не може да приеме нито една резолюция за импийчмънт, ограничаваща свободата на словото на президента.

Трето, те нарушиха надлежния процес, като не предоставиха на президента и неговия юридически екип възможност да защитят или официално да оспорят клаузата за импийчмънт. Това създава прецедент за всеки бъдещ президент.

Четвърто, опитвайки се да изведе Тръмп пред съда в Сената, след като той напусне поста, Камарата на представителите наруши разпоредба, която позволява на Конгреса да отстрани действащия президент и само ако Сенатът реши да го отстрани с гласуване, може да добави санкция за бъдеща дисквалификация от кандидатурата за позиция.

Пето, ако Сенатът преследва частен гражданин, включително бившия президент, това би нарушило както ***, така и буквата на законовата забрана. Във Великобритания парламентът имаше властта да съди крале, други длъжностни лица. Създателите на Конституцията отхвърлиха тази власт на Конгреса, а също така ограничиха неговата съдебна юрисдикция до импичмент на държавни служители само докато бяха на власт и можеха да бъдат отстранени.Kоето позволява на Конгреса да отстрани действащия президент и само ако Сенатът реши да го отстрани чрез гласуване, той може да добави санкция за бъдеща дисквалификация от кандидатстване за президент.

Шесто, Конгресът гласува в подкрепа на резолюция, призоваваща вицепрезидента Майк Пенс да наруши 25-ата поправка на Конституцията, като лъжливо заяви, че Тръмп не може да продължи да изпълнява задълженията си. Ясно е, че съставителите на 25-тата поправка са били предназначени да се прилагат само за президенти, които са припаднали поради физическо заболяване като инсулт или привидно умствено увреждане или са изпаднали в безсъзнание след нараняване. Да се подтикне вицепрезидентът да приложи неправилно 25-ата поправка означаваше да действа в нарушение на Конституцията.
0
 
1
 
1
преди 1 месец
Няма профилна снимка
Не можах да намеря този материал на английски език. Може би е тази статия, но има някои различия: https://www.newsweek.com/impeachment-over-protected-speech-would-harm-constitution-opinion-1560512

С две думи, според почетния професор по право от Харвард Алан Дершовиц, при втория опит на демократите за импичмънт на Доналд Тръмп са извършени няколко нарушения на конституцията на САЩ, включително и първата поправка за свободата на словото.

Конституция ничего не значит.

Автор статьи - Алан Дершовиц - почетный профессор Гарвардской школы права, входил в группу юристов, представляющих президента Трампа во время слушания дела об импичменте в Сенате.

Во время импичмента Дональда Трампа Конгресс побил два рекорда. Первый очевиден. Палата объявила президенту импичмент во второй раз, чего никогда не было в истории США. Хотя я считаю, что его замечания в адрес своих сторонников на прошлой неделе были тревожными и серьезной ошибкой, они не соответствовали основанию для смещения в соответствии с Конституцией, что побудило Палату представителей побить еще один рекорд, менее очевидный, но более важный. За один день они нарушили шесть отдельных положений Конституции.
Во-первых, это пошатнуло Первую поправку, которая запрещает правительству ограничивать свободу слова. Импичмент Трампа за свободу слова, который был защищен единогласным решением Верховного суда по делу Бранденбург против Огайо, нарушил Первую поправку.
Во-вторых, Палата представителей нарушила основные критерии импичмента Конституции, которые ограничивают импичмент «государственной изменой, взяточничеством или другими тяжкими преступлениями и проступками». Заявление президента не может считаться серьезным преступлением или проступком, если оно защищено Конституцией. Если Конгресс не сможет принять закон, ограничивающий свободу слова, то он определенно не сможет принять ни одной резолюции об импичменте, ограничивающей свободу слова президента.
В-третьих, они нарушили надлежащую правовую процедуру, не предоставив президенту и его юридической команде возможности выступить в защиту или официально оспорить статью об импичменте. Это создает прецедент для любого будущего президента.
В-четвертых, пытаясь предать Трампа суду в Сенате после того, как он покинет свой пост, Палата представителей нарушила положение, которое позволяет Конгрессу отстранять действующего президента, и только если Сенат решит отстранить его голосованием, он может добавить санкцию за будущее лишение права баллотироваться на должность.
В-пятых, если бы Сенат провел судебный процесс над частным гражданином, включая бывшего президента, то это нарушило бы как дух, так и букву запрета на векселя. В Великобритании парламент имел право судить королей, других должностных лиц и частных лиц. Создатели Конституции отвергли эту власть Конгресса, а также ограничили его судебную юрисдикцию импичментом правительственных чиновников только в то время, когда они находились у власти и могли быть отстранены.
В-шестых, Конгресс проголосовал за резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса нарушить 25-ю поправку к Конституции, ложно заявив, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности. Ясно, что составители 25-й поправки предназначались для ее применения только к президентам, потерявшим сознание из-за физических заболеваний, таких как инсульт, или явной умственной недееспособности, или потерявших сознание после ранения. Призвать вице-президента к неправомерному применению 25-й поправки означало действовать в нарушение Конституции.