Мажоритарният акционер на Трейс Груп Холд няма да отправя коригирано търгово

Николай Михайлов иска прекратяване на производството, като се позовава на Административнопроцесуалния кодекс

Мажоритарният акционер на Трейс Груп Холд няма да отправя коригирано търгово

Снимка: Трейс Груп Холд

(T57 / TRACE)
Коментари