„Телелинк“ се насочва към продажба на акции

Плановете включват на борсата да се предлагат до 30% от акциите на дружеството, като това няма да бъде първично публично предлагане, посочва Любомир Минчев

„Телелинк“ се насочва към продажба на акции

Снимка: Телелинк

Коментари