Графика на деня: Умният град и интернет на нещата

Свързването на устройствата в градската среда ще доведе до ръст на IoT пазара до 8,9 трлн. долара през 2020 г.

Графика на деня: Умният град и интернет на нещата

Снимка: Pixabay

Коментари