Вложенията на инвестиционните фондове намаляват с над 9% за тримесечието

Общият размер на активите на фондовете намалява до 3,1% от БВП към края на март спрямо 3,5% от БВП година по-рано

Вложенията на инвестиционните фондове намаляват с над 9% за тримесечието

Снимка: Pixabay

Коментари