TBI Bank с рекордна нетна печалба от близо 23 млн. евро за 2019 г.

Отпуснатите кредити през 2019 г. са в размер на 336 млн. евро, което води до увеличение на общото кредитно портфолио с 19%

TBI Bank с рекордна нетна печалба от близо 23 млн. евро за 2019 г.

Снимка: TBI Bank

Коментари