Ще станат ли атрактивни покритите облигации като нова възможност в кредитирането?

Инвеститорите в този тип дългови инструменти ще се радват на двойно обезпечение – от активите на емитента и от обезпечителния пул, посочи Борис Петров

Коментари