Продажбите на компютри и лекарства подкрепиха търговията през юли

Снимка: Pixabay

Продажбите на компютри и лекарства подкрепиха търговията през юли

08.09.2017 13:33

Оборотът в търговията на дребно нараства през юли с 0,3% в сравнение с юни, според предварителни данни на НСИ. Така секторът преодолява спада от 0,5%, който бе регистриран през юни.

Годишният ръст на търговския оборот (без търговията с автомобили и мотоциклети) през юли е 2,4%, изчислено при календарно изгладени данни. Подобен бе и ръстът през юни - 2,6% на годишна база. През май търговията на дребно отчете годишен ръст от 6,2%, през април от 2,1%, а през март от 5,9%.

На годишна база по-значително е увеличението при търговията с компютърна и комуникационна техника – с 20,3%, следвана от търговията на дребно с разнообразни стоки – 18,1%.

Ръстът на оборота с фармацевтични и медицински стоки е 7,9%.

В сравнение с юли 2016 г. търговците са реализирали по-малко продажби с автомобилни горива и смазочни материали, като спадът е със 17,1%, а при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет намалението е с 4,1%.

Изменение на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” спрямо предходния месец (Сезонно изгладени)

Източник: НСИ

През юли се наблюдава по-значително месечно увеличение при продажбите на разнообразни стоки – с 2,2%. Ръстът при фармацията и медицинските стоки е 1%, при хранителните стоки, напитките и тютюневите изделия – 0,6%, при битовата техника и мебелите 0,2%, а при компютрите и комуникационната техника – 0,3%.

Месечният спад при търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет е 2,8%. НСИ регистрира намаление от 1,8% и при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали. С 0,8% намаляват продажбите на изделия от текстил и кожа, облекло и обувки.

Рубрики
Kъм пълната версия