КНСБ: Промените в местните данъци ще вдигнат разходите на домакинствата

Снимка: Архив Ройтерс

КНСБ: Промените в местните данъци ще вдигнат разходите на домакинствата

10.09.2017 12:02

Промените в Закона за местните данъци и такси може да доведат до по-големи разходи за домакинствата, което ще увеличи данъчната тежест като цяло, алармира КНСБ в становище, изпратено до Националния съюз за тристранно сътрудничество и парламента. 

Според синдиката справедливостта на облагане с екоданъци в ЕС е нарушена. Причината е, че в заможните страни са готови да плащат повече в името на околната среда, докато в по-бедните, като България например, трябва да се отчита по-ниската покупателна способност. В същото време обаче трябва да плащаме все по-скъпо заради хармонизацията на екозаконодателството.

Целта на всяка данъчната политика трябва да бъде справедливо разпределение на тежестта между богати и бедни, между бизнеса и труда, смята конфедерацията.

В тази връзка КНСБ припомня и своите аргументи и предложения по повод цялостната данъчно-осигурителната тежест за следващата година, отправяни неколкократно към българското правителство.

По данък общ доход за физическите лица синдикатът се обявява за двустепенна система на прогресивно облагане.

При това трябва да има необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата, а за доходи, превишаващи МРЗ, данък в размер на 10%. 

Втората стъпка е увеличение на максималния осигурителен доход на сума, равна на 10 пъти установената минимална работна заплата за страната. За доходи, превишаващи максималния осигурителен доход, данъкът да бъде в размер на 20%, иска синдикатът.

КНСБ настоява успоредно с промяната на пропорционалния данък да се интегрира и семейното подоходно облагане като цялостен модел на прилагане. Този подход на облагане финансово би стимулирал семействата и би насърчил раждаемостта.  Това би довело до повишено потребление и повече приходи от косвени данъци.

Организацията настоява още за анализ на ефектите, разработване на методология и въвеждане на  данък  „богатство“ по отношение на допълнителни жилища, скъпи автомобили, скъпи вили и яхти.

Предлага се още въвеждане на данък върху финансовите транзакции (0,1 на сто) и повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10%.

Допълнителни данъчни стимули за повишаване квалификацията и прилагане на т.нар. „зелени данъци“, способстващи за намаляване енергоемкостта на производствата, са други предложения в становището.

„Отсъствието на елементарна справедливост и солидарност на равнище общество вече не е само в съзнанието на гражданите, но и в гнева, предизвикал техните протести. Затова искаме промени,  възстановяване на справедливостта и атакуване на бедността“, казва синдикатът.

Той се обявява за постепенното обръщане на съотношението преки/косвени данъци чрез повишаване дела на преките налози и намаляване този на косвените, доближавайки се до средните нива в страните от ЕС.

„Сегашното данъчно облагане е неприемливо, имайки предвид, че говорим за най-бедната страна в ЕС-28, при тенденция за постоянен растеж на линията на бедност, отрицателен демографски прираст и все по-голяма група хора, попадащи в категорията „работещи бедни“, казват от КНСБ.

Рубрики
Kъм пълната версия