Брутният премиен приход на застрахователите расте с 20% за една година

Изплатените обезщетения по общо застраховане са почти 1 млрд. лв. към края на 2018 г., като близо 84% от разплащанията са по автомобилни полици

Брутният премиен приход на застрахователите расте с 20% за една година

Снимка: Pixabay

Коментари
0
 
0
 
1
преди 1 година
Защо сега не напишете резултата за задължителната „Гражданска отговорност“ на МПС? И отново прикривате от аудитория, че близо 80% от общия ръст, който изтъквате, се дължи именно на повишението в тази задължителна застраховка, с 273 млн.лв. повече брутен премиен приход, спрямо 2017 г. Или 422 млн.лв. брутна печалба, след изплащане на обезщетенията, което е ръст от 65% спрямо 2017 /255 млн.лв./. Абсолютен рекорд за всички времена -- http://maxilian.blog.bg/photos/137129/original/GO_pechalba(1).jpg -- изцяло опровергаващ измисленото лобистко резюме на Карина Караиванова, което тя качи на сайта на КФН, преди да се изниже. Резюме въз основа на прогнозни величини за отдавна изминали периоди (!) и при значителни несъответствия спрямо периодичните статистически данни, публикувани от самата КФН