Адвокат: Патентният данък измества задължението за плащане на данък общ доход

Санкцията при недеклариране е 500 лева, а при посочване на неверни обстоятелства глобата е 1000 лева, посочи Емел Бекирова

Коментари